Roar Thorshaug

Spesialist i hjertesykdommer og indremedisin

Behandlingsområder

Hjerte- og karsykdommer


Dr. Roar Thorshaug, født 1961, er fra Bodø og har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Trondheim i 1987. Han er godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer fra 2001. Han har bred erfaring fra Diakonissehjemmets sykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen. I tillegg har dr. Thorshaug flere års erfaring som allmenpraktiserende lege ved Legegruppen Danmarksplass i Bergen, samt to perioder som skipslege hos RCCL.

Utdannet som hjertespesialist i hovedsak ved Haukeland Universitetssykehus fra 1997 til 2001. 

Dr. Thorshaug arbeider siden 2002 som overlege ved Hjerteavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø. Der har han arbeidet bredt med hjertesykdommer som kransåresykdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt, klaffesykdommer og hjerteinfarkt. Spesielle interesser har vært hjerteflimmer og hjertesvikt. Han har vært med på å drive sykehusets hjertesviktpoliklinikk siden 2002. 

Undersøkelsene består i arbeidsbelastning (AKG) full ultralydsundersøkelse av hjertet, tolkning av hjerterytmeregistreringer (Holter) og EKG. Herunder også førerkortvurderinger etter gjennomgått hjertesymdom. 

Til toppen av siden