Ragnar Gunnarsson

Revmatolog

Behandlingsområder

Revmatolog

Dr. Ragnar Gunnarsson er spesialist i revmatologi og indremedisin.

Han har medisinsk embetseksamen fra Universitetet på Island 1992, og er godkjent spesialist i indremedisin i 2000 og revmatologi i 2001. I 2013 tok han medisinsk doktorgrad (PhD) på systemisk autoimmun bindevevssykdom (Mixed connective tissue disease) ved Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo.

Han er siden 2003 overlege ved Revmatologisk avdeling på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Tidligere:
1992-1992 Landspitalinn i Reykjavik, Island, Kirurgisk og medisinsk avdeling.
1993-1994 Nordlandssykehuset i Bodø, Medisinsk avdeling
1999-2000  Sørlandet sykehus Arendal, Revmatologisk avdeling 
1994-2003  Stavanger universitetssykehus, hovedsakelig tilknyttet Seksjon for klinisk immunologi.

Dr Gunnarsson sier at for han er det aller viktigste å ta pasienten på alvor. På Aleris Strømmen vil mine oppgaver være utredning, second opinion og eventuelt oppfølging av revmatiske lidelser samt andre kroniske sykdommer i immunforsvaret. 

Til toppen av siden