Pirouz Badr

Kardiolog

Pirouz Badr

Behandlingsområder

Hjerte- og karsykdommer

Pirouz Badr er utdannet lege og cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1994. Han ble spesialist i indremedisin i 2001 etter flere års  arbeid på indremedisinke avdelinger ved Akershus universitetssykehus  og spesialist i hjertesykdommer ved Rikshospitalet i 2006. 

Pirouz Badr har lang erfaring med utredning og behandling av pasienter med høyt blodtrykk, høyt kolesterol, brystsmerter, forskjellige former for hjerterytmeforstyrrelser (som f.eks. hjerteflimmer), bilyd over hjerte, pusteproblemer, svimmelhet og besvimelser.

I tillegg til dette følger Badr opp pasienter med tidligere gjennomgått hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser og livsstilssykdommer som er et stadig voksende samfunnsproblem og kan føre til hjerte- karsykdommer.

Til toppen av siden