Oliver Grundnes

Ryggkirurg

Dr. Oliver Grundnes er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Aleris Sykehus Frogner. Hans spesialfelt er ryggkirurgiske inngrep. Dr. Grundnes tok tidlig i bruk mikrokirurgi på alle ryggkirurgiske inngrep. Han utfører mellom 300 - 500 ryggkirurgiske inngrep i året.

I tillegg til å jobbe hos Aleris, jobber dr. Grundnes som overlege for ryggseksjonen ved Ortopediske klinikk på Akershus Universitetssykehus.

Siden 1997 har dr. Oliver Grundnes bygget opp og ledet en av landets største ryggkirurgiske enheter på ortopedisk avdeling Ullevål Universitetssykehus. Dr. Grundnes har deltatt på en rekke ryggkirurgiske kongresser internasjonalt.

Dr. Grundnes har en doktorgrad i traumatologi og ryggkirurgi fra Regionsykehuset i Tromsø, Haukeland sykehus, Sophies Mindes Hospital og Ullevål Sykehus.

Til toppen av siden