Ole Rasmus Robak

Spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi

Behandlingsområder

Ortopedi

Dr. Ole Rasmus Robak født 1955, medisinsk embedseksamen Universitetet i Oslo 1981, spesialist i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi 1995.

Overlege ved Aker universitetssykehus i årene 1994-2011, seksjonsoverlege og senere avdelingsoverlege 1994-1998.

Robak har bred erfaring innen ortopedisk skadekirurgi, hoftekirurgi, kne, fot og ryggkirurgi.

De senere årene har ryggkirurgi vært Robaks hovedarbeidsområdet.

Klinikker

Til toppen av siden