Olav Inge Håskjold

Radiolog

Behandlingsområder

Kreftsenter Røntgen

Olav Inge Håskjold avla medisinsk embetseksamen i Oslo i 1991, og jobbet etter dette flere år som allmennlege og bedriftslege/sjømannslege/flylege, og var senere leder av et privat sykehus i Møre og Romsdal. Han utdannet seg senere til spesialist i radiologi ved Ålesund sjukehus og Radiumhospitalet. Fra 2009 jobbet han som overlege i radiologi ved Radiumhospitalet hvor han også hadde fagansvar for ultralydseksjonen før han kom til Aleris i 2015. Hans spesialfelt er onkologisk radiologi med hovedvekt på ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet intervensjon, samt CT diagnostikk.

Siden 2011 har han deltatt i arbeidet med utformingen av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av thyroideakreft, og han har også engasjert seg spesielt innen fagområdet malignt melanom hvor han sitter som radiolog i styringsgruppen for Norsk MelanomGruppe. Han regnes blant landets fremste radiologer innen disse fagområdene.

Videre har han vært en pådriver for å endre den bildediagnostiske oppfølgingen innen malignt melanom, noe som bærer frukter fra de kommende reviderte retningslinjer som forhåpentlig blir klare etter årets onkologiske forum. Ultralydoppfølgingen blir hyppigere og bedre og skal omfatte operert område og området mellom primærtumor og LK-stasjon, i tillegg til de lokoreg LK-stasjonene. I tillegg blir PET-CT nå en obligatorisk del av oppfølgingen for en god del av disse pasientene. Håskjolds kompetanse går på evnen til å identifisere metastaser og evt. ta prøver fra disse, og han gjør ofte funn som har størrelse på under 1 mm.

Innen thyroideadiagnostikk har Håskjold opparbeidet seg en nokså unik kompetanse på å identifisere de forskjellige tumortypene basert på bildediagnostikken. Det handler også om å identifisere det riktige området å ta eventuelle prøver.

 

Til toppen av siden