Morten Sørgård

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Behandlingsområder

Ortopedi

Morten Sørgård er spesialist i ortopedisk kirurgi.

Ansatt ved ortopedisk avdeling NLSH Bodø fra januar 2003-2006. Spesialisering ved St.Olavs hospital Trondheim fra 2006-2008, etter dette arbeidet som overlege ved Nordlandssykehuset.

Spesialinteresse for idrettsmedisin, og har vært lege for FK Bodø/Glimt siden 2008.

Sørgård har publisert i internasjonale tidsskrift. Han har stilling som universitetslektor i ortopedi f.o.m. 2009 ved Universitetet i Tromsø, avd Bodø.

Tilknyttet Aleris Bodø siden januar 2010.

Klinikker

Til toppen av siden