Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Mariam Löfwander er spesialist i generell kirurgi og  bryst-og endokrinkirurgi. Ved siden av å jobbe hos Aleris er Mariam overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Alle kvinner med genfeil eller påvist brystsykdom som ønsker samtale, undersøkelse og/eller trenger henvisning til mammografi eller ultralyd er velkomne. Mariam kan gi deg informasjon rundt behandling av alle brystsykdommer. Du kan få time raskt og det er ikke nødvendig med henvisning. 

Utdanningen tok hun i Düsseldorf og Göttingen i Tyskland, og hun har jobbet ved flere sykehus i Norge, senest ved OUS og Ahus. I 2006 jobbet Mariam for Leger uten grenser i Liberia i Vest Afrika.

Mariam har bred erfaring med både godartet og ondartet sykdom i brystene. Hun har også kompetanse i veiledning av kvinner med påvist genfeil (BRCA1 og BRCA2) og tilbyr kirurgi i samarbeid med plastikkirurg.

Et av Mariams kompetanseområder er oppfølging av brystkreftopererte og hun tilbyr årskontroller iht. anbefalte retningslinjer.

Ved siden av å jobbe som kirurg har Mariam mastergrad i Public Health (Folkehelse) og holder nå på med en mastergrad i Oncoplastic Surgery i England.

Mariam ønsker å følge deg som har gjennomgått behandling for brystkreft, og hun er opptatt av din opplevelse og at du skal føle deg ivaretatt. Hun jobber opp mot gjeldende kreftbehandling og nasjonale retningslinjer. 

Til toppen av siden