Line Amundsen

Allmennlege

Behandlingsområder

Allmennlege Executive Health

Line Amundsen er allmennlege ved Aleris Medisinske Senter og er snart ferdig spesialitet i allmennmedisin.  Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun fullførte turnustjenesten ved Ålesund sykehus 2003-2004.  Hun har bred indremedisinsk erfaring og akuttmedisinsk kunnskap etter å ha jobbet 4,5 år på medisinsk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har jobbet i fastlegepraksis fra 2011-2016 og har også flere års erfaring fra helsestasjon for barn.

Line Amundsen begynte i Aleris 2016 og utfører generelle allmennmedisinske konsultasjoner og helsekontroller for bedrifter og privatpersoner.

”Det er viktig for meg å møte pasienten med vennlighet og respekt. Jeg tilstreber kontinuerlig faglig utvikling gjennom kurs og smågruppevirksomhet og ønsker at min behandling skal være i tråd med Norske Helsemyndigheters retningslinjer”. 

Line Amundsen er spesialist i allmennmedisin ved Aleris Medisinske Senter på Frogner. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun fullførte turnustjenesten ved Ålesund sykehus 2003-2004.  Hun har bred indremedisinsk erfaring og akuttmedisinsk kunnskap etter å ha jobbet 4,5 år på medisinsk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun har jobbet i fastlegepraksis fra 2011-2016 og har også flere års erfaring fra helsestasjon for barn.

Line Amundsen begynte i Aleris 2016 og utfører generelle allmennmedisinske konsultasjoner og helsekontroller for bedrifter og privatpersoner.

”Det er viktig for meg å møte pasienten med vennlighet og respekt. Jeg tilstreber kontinuerlig faglig utvikling gjennom kurs og smågruppevirksomhet og ønsker at min behandling skal være i tråd med Norske Helsemyndigheters retningslinjer”. 

Til toppen av siden