Kristin Lyng

Gynekolog

Kristin Lyng

Behandlingsområder

Executive Health Gynekolog

Kristin Lyng startet på Aleris i 2008. Hun har lang erfaring i utredning og behandling av kvinnesykdommer. Hun har tidligere jobbet på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, og Akershus Universitetssykehus.

Lyng fullførte sitt  medisinstudie i Oslo, og ble spesialist i gynekologi og fødselshjelp i 2001. Hun har doktorgrad fra Rikshospitalet i 2006 som omhandlet bl.a. infeksjoner i svangerskapet.

Hun har bred erfaring med utredning og behandling underlivsplager og underlivssykdommer, samt oppfølging av gravide.

Medlem av Den norske Lægeforening (DNLF) og Norsk Gynekologisk Forening.

Til toppen av siden