Kristian Bjørgul

Ortoped

Behandlingsområder

Executive Health Ortopedi

Dr. Kristian Bjørgul er fagansvarlig ortoped ved Aleris Sykehus Frogner. Hans spesialfelt er protese-, hofte- og knekirurgi både som ortopedisk kirurg og som forsker. 

Dr. Bjørgul har de siste 10 årene publisert flere vitenskapelige rapporter i internasjonalt velrenommerte tidsskrifter. Han deltar jevnlig på internasjonale kongresser og har som en av få nordmenn lagt frem forskningsresultater på de største kongressene i USA. Dette har gjort det mulig å hospitere både på private klinikker og samarbeide om forskningsprosjekter, noe som har bidratt til hans fokus på høy kvalitet og pålitelighet innen protesekirurgien. 

Dr. Bjørgul har arbeidet for Sykehuset Østfold i Moss. Der var han med på å innføre mini-invasiv hofteprotesekirurgi med fremre tilgang til hofteleddet. Dr. Bjørgul har operert over 700 pasienter med denne banebrytende metoden. Han har en bred erfaring fra generell ortopedi inkludert traumatologi, og en spesialinteresse for håndkirurgi etter to år med fordypning i håndkirurgi ved Kronprinsesse Märthas Institutt (nå Rikshospitalet). Dr. Bjørgul har en doktorgrad i hoftekirurgi.

"Jeg har under hele min karriere drevet med forskning ved siden av den kliniske virksomheten, og det er spesielt temaer som ligger i grenselandet mellom kvalitetssikring og klinisk forskning som har interessert meg." 

"Det er viktig for meg at pasienten føler seg godt ivaretatt og trygg i vårt behandlingsopplegg, og jeg følger alle pasienter tett før og etter operasjonen."

Til toppen av siden