Skip to Content

Kristian Bjørgul

Ortoped

Dr. Kristian Bjørgul er fagansvarlig ortoped ved Aleris Sykehus Frogner. Hans spesialfelt er protese-, hofte- og knekirurgi både som ortopedisk kirurg og som forsker.

Dr. Bjørgul har de siste 10 årene publisert flere vitenskapelige rapporter i internasjonalt velrenommerte tidsskrifter. Han deltar jevnlig på internasjonale kongresser og har som en av få nordmenn lagt frem forskningsresultater på de største kongressene i USA. Dette har gjort det mulig å hospitere både på private klinikker og samarbeide om forskningsprosjekter, noe som har bidratt til hans fokus på høy kvalitet og pålitelighet innen protesekirurgien.

Dr. Bjørgul har arbeidet for Sykehuset Østfold i Moss. Der var han med på å innføre mini-invasiv hofteprotesekirurgi med fremre tilgang til hofteleddet. Dr. Bjørgul har operert over 700 pasienter med denne banebrytende metoden. Han har en bred erfaring fra generell ortopedi inkludert traumatologi, og en spesialinteresse for håndkirurgi etter to år med fordypning i håndkirurgi ved Kronprinsesse Märthas Institutt (nå Rikshospitalet). Dr. Bjørgul har en doktorgrad i hoftekirurgi.

"Jeg har under hele min karriere drevet med forskning ved siden av den kliniske virksomheten, og det er spesielt temaer som ligger i grenselandet mellom kvalitetssikring og klinisk forskning som har interessert meg."

"Det er viktig for meg at pasienten føler seg godt ivaretatt og trygg i vårt behandlingsopplegg, og jeg følger alle pasienter tett før og etter operasjonen."

Ortoped Kristian Bjørgul

Kristian Bjørgul jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Ortoped

Plager i skjelett, sener, muskler og/eller ledd?

Våre erfarne spesialister utreder og behandler smerter i hofteledd, kneledd, håndledd, fotledd, skulder, albue og idrettsskader.

Aleris har et bredt ortopedisk tilbud for privatbetalende pasienter, offentlige pasienter og forsikringsselskaper.

Mortons nevrom

Mortons metatarsalgi

Mortons nevrom er en plagsom og smertefull tilstand i foten. Plagene lindres ofte ved tilpasning av skotøy eller avlastende innleggssåler.

Krokfinger

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur er en håndlidelse hvor knuter eller strenger dannes i håndflaten eller på undersiden av fingrene.

Hofteprotese

Artrose i hoften

Vi kan tilby innsetting av hofteprotese med en teknikk som gir mindre smerter og raskere rekonvalesens.

Hofteskopi

Hofteoperasjon med kikkhullskirurgi

Ved Aleris har vi erfarne hoftekirurger som utfører både artroskopisk kirurgi og proteseoperasjoner.


Back to top