John Erik Osnes

Allmennlege

John Erik Osnes

Behandlingsområder

Allmennlege

John Erik Osnes er allmennlege ved Aleris Strømmen og jobber mot en spesialitet i Allmennmedisin. Han har jobbet to år på Aleris Strømmen som allmennlege og har en fast kundekrets både i forhold til årlige helsesjekker og vanlige allmennkonsultasjoner.

Er fra tidligere også utdannet sykepleier, med mer enn 4 års jobberfaring i helsevesenet på flere større sykehus, før legeutdannelsen ble fullført ved Universitetet i Oslo i 2007. Erfaring fra indremedisin/akuttmedisin har han fra medisinsk avdeling på AHUS hvor han har jobbet på lungeavdelingen i 12 mnd som assistentlege fra 2008-2009.

"Det er viktig for mine pasienter å føle seg tatt på alvor, og ingen symptomer er for små eller uviktige å ta opp. Klar og tydelig kommunikasjon med forståelig informasjon vektlegges på mine konsultasjoner."

Til toppen av siden