Johan Edvard Tellum

Allmennlege

Johan Edvard Tellum

Behandlingsområder

Allmennlege Executive Health

Johan Edvard Tellum er allmennlege med bakgrunn som fastlege og kreftlege.

Han er sertifisert petroleumslege, sjømannslege, flylege og dykkerlege.

Etter medisinsk embedseksamen i 2007 fra Universitetet i Regensburg, Tyskland,  har han i tillegg til allmennmedisin også jobbet innen geriatri (eldre), helsestasjon og legevakt. Fram til 2013 jobbet han som kreftlege ved OUS Radiumhospitalet. Han har også drevet med demensutredning og idrettsmedisin, og trives godt med å gjennomføre kirurgiske inngrep. Han er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert til enhver tid. 

Jeg fokuserer på helheten og å behandle hele mennesket, på pasientens premisser. Det er viktig for meg at pasienten selv forstår og får forklart årsaken til sykdommer eller plager på en god måte, slik at vedkommende kan ta del i egen helningsprosess. Jeg tilstreber å legge til rette for smidig og sømløs pasientoppfølging på tvers av spesialitetene ved behov for videre utredning og behandling. 

Til toppen av siden