Skip to Content

Joanna Majak Gundersen

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Joanna Majak Gundersen tar i mot alle som har spørsmål om brystlidelser, brystkreft, godartede kuler i brystet, genbærere samt knuter i skjoldbruskkjertel.

Hun er spesialist i generell kirurgi og bryst-og endokrinkirurgi, med bred og lang erfaring fra OUS, Ullevål sykehus, Aker sykehus og Radiumhospitalet, Drammen sykehus og Ahus, der hun det siste året også har vært medisinsk rådgiver.

Hun behandler godartede og ondartede sykdommer i bryst, med helhetlig blikk på diagnose, operasjonsindikasjon og valg, selve kirurgien og videre kontroller etter sykdom og operasjon. Knuter i skjoldbruskkjertelen og struma med diagnostikk og operasjon hører også med til hennes ekspertisefelt.

Hun er medlem av spesialitetskomiteen i bryst- og endokrinkirurgi i Legeforeningen.

Joanna har stort fokus på faget, og i tillegg det kosmetiske resultatet etter kirurgi. Hun er opptatt av pasientens opplevelse og mestring av sykdommen. "Det er viktig med god kommunikasjon!"

Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi Joanna Majak Gundersen

Joanna Majak Gundersen jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Time hos bryst- og endokrinkirurg

Kort ventetid, uten henvisning

Våre erfarne bryst- og endokrinkirurger utreder og behandler både godartede og ondartede tilstander i brystet.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Trippeldiagnostikk bryst

Ved symptomer på brystkreft

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, vil det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser.

Kul i brystet

Bør alltid utredes

Etter vurdering hos våre leger kan du få tatt alle undersøkelser på en og samme dag, slik at du får rask avklaring.


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Ulrika Ekseth Radiolog

Oslo

Les mer
Back to top