Skip to Content

Jenny Alvirovic

Gynekolog

Jenny Alvirovic er spesialist i gynekologi og fødselshjelp. For tiden er hun overlege ved avdeling for gynekologi ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. Spesialiseringen innen gynekologi startet hun ved sykehuset Østfold Fredrikstad i 2006, etterfulgt av St. Olavs hospital i Trondheim fra 2008 og ved Bærum sykehus fra 2010 med ansvar for urogynekologi de siste to år. Hennes hovedinteresse er gynekologisk kirurgi og å tilby pasienten den til en hver tid best tilgjengelige behandling.

Gynekolog Jenny Alvirovic

Jenny Alvirovic jobber ved:Kristin Lyng

Kristin Lyng

Gynekolog

Oslo

Tina Tellum

Tina Tellum

Gynekolog

Oslo

Kristina Sole

Kristina Sole

Gynekolog

Oslo

Branka Yli

Branka Yli

Gynekolog

Oslo

Back to top