Jan Oldenburg

Onkolog

Behandlingsområder

Kreftsenter

Dr. Jan Oldenburg er spesialist i onkologi med spesialkunnskap urologisk kreft. Han har 10 års erfaring fra kreftavdelingene til Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Ved siden av sitt virke på Aleris Kreftsenter, vil dr. Jan  Oldenburg også fortsette som overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Dr. Oldenburg er medlem av flere internasjonale arbeidsgrupper og nettverk innen sitt fagfelt, og har også vært veileder ved mange doktoravhandlinger.

Dr. Jan Oldenburg ble ferdig spesialist i onkologi i 2000 og avsluttet sin doktoravhandling om testikkelkreft i 2008.

Til toppen av siden