Jan G. Mjønes

Urolog

Jan G. Mjønes

Behandlingsområder

Urolog

Jan G. Mjønes har vært knyttet til Aleris Helse i Trondheim siden 2012. Han studerte medisin ved Royal College of Surgeons, Irland. Han tok Cand med i 1973 og norsk tilleggsprøve samme år.  

Mjønes ble utdannet spesialist i generell kirurgi og urologi ved Regionsykehuset i Trondheim og har arbeidet som overlege i urologi ved sykehuset Namsos og ved Levanger sykehus. De siste 20 årene har han vært ansatt som overlege ved St. Olavs Hospital, Urologisk avdeling. 

Hovedarbeidsområdet har vært kreftbehandling, spesielt  behandling av kreft i urinblære, prostata og penis. I tillegg har han lang erfaring med endoscopisk urologi, dvs. behandling av konkrementer (stener) i urinveiene, vannlatingsbesvær p.g.a. godartet prostataforstørrelse med blant annet TURP (Operativ fjerning av prostata gjennom urinrøret). Han var den første i Skandinavia som tok i bruk Green Light laser til behandling av vannlatingsbesvær.

”I møtet med pasienten er det spesielt 3 ting som er viktig og som kan oppsummeres med ordene vennlighet, respekt og empati. I tillegg er god kommunikasjon og informasjon av stor betydning, hvor en ønsker at pasienten skal føle seg sett og hørt.”

Til toppen av siden