Ingrid Prytz Berset

Gastroentereolog

Behandlingsområder

Mage og tarm

Gastroenterolog Ingrid Prytz Berset tilbyr utredning av plager i fordøyelsessystemet ved bruk av koloskopi og gastroskopi ved Aleris Sykehus Ålesund. Ingrid Prytz Berset

Hun fullførte medisinutdanningen ved UiB i 1992, og ble spesialist i indremedisin og gastroenterologi i 2004, samt spesialist innen nyresykdommer i 2006.  I tillegg til jobben ved Aleris arbeider hun som overlege ved gastroavdelingen på Ålesund Sykehus.

Hun har også publisert en rekke forskningsartikler, og er siden 2017 doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, avdeling for gastro- og barnekirurgi.

Til toppen av siden