Hedin Jacobsen

Dr. Med Hedin Jacobsen

Behandlingsområder

Gastrokirurgi Slankeoperasjon

Hedin Jacobsen har utført over 3500 slankeoperasjoner. Jacobsen har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1992 og vært med å utvikle avansert kikkehullskirurgi ved flere sykehus i Norge. Jacobsen har vært spesialist i gastokirurgi siden 1999, og har arbeidet med overvektskirurgi ved Aleris sykehus siden 2007.

Jacobsen forsker på overvektskirurgi, behandlingsmodeller og behandlingseffekt. Han disputerte med sin doktorgrad i mai 2014.

Til toppen av siden