Skip to Content

Hans Halvor Bjørnstad

Kardiolog

Bjørnstad er utdannet cand. med. og dr. med. ved Universitetet i Oslo, og har i tillegg kardiologiutdannelse. Han har lang fartstid blant annet ved Ullevål sykehus, som overlege på Voss sjukehus i 8 år og deretter 17 år på hjerteavdelingen ved Haukeland sykehus.

Bjørnstad er spesialist i hjertemuskelsykdommer og foretar ekkovurdering med liggesykkel av klaffepasienter ogpasienter med kjent og mistenkt kardiomyopati (for eksempel idrettsutøvere).

I 1994 tok Bjørnstad doktorgrad på hjerteundersøkelser hos idrettsutøvere. Han publiserte etterundersøkelse av en del toppidrettsutøvere fra denne studien i ”Cardiology” 2009.

Han var også ansvarlig for gjeldende europeiske retningslinjer for screening av unge idrettutøvere, og er medforfatter på retningslinjer for undersøkelse av idrettsutøvere/mosjonister over 35 år, samt idrettsaktivitet hos pasienter med klaffefeil og høyt blodtykk.

Bjørnstad har publisert ca 35 artikler i internasjonale tidsskrifter og holdt en rekke foredrag på hjertekongresser. Han har i syv år vært redaktør i European Journal of Preventive Cardiology. Høsten 2014 utarbeidet han en uttalelse om hypertrofisk kardiomyopati for Norsk Cardiologisk Selskap.

Er opptatt av at hjertepasientene skal ha et aktivt og trygt liv med minst mulig begrensninger.

Kardiolog Hans Halvor Bjørnstad

Hans Halvor Bjørnstad jobber ved:


Hjertespesialist

Hjerte- og karsykdommer

Hos Aleris kan vi tilby grundig hjerteutredning med kort ventetid.

Hjertesjekk

Aleris tilbyr grundig hjerteutredning

En hjertesjekk vil avdekke om du har forhøyet risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom.

Ved å måle blodtrykket jevnlig over 24 timer vil man få et bedre bilde på blodtrykket ditt enn man får ved en enkelt måling på legekontoret.

Hjerteflimmer kan øke sjansen for å få blodpropp og hjerneslag, men dette finnes det god behandling for å forhindre.

Stressecco

Utvidet tilbud i Bergen

Ultralydundersøkelse av hjertet ved belastning. Et viktig supplement ved utredning av visse typer hjertesykdom.

Arbeids-EKG

Hjertets arbeidskapasitet

Arbeids-EKG foretas for å undersøke hjertets arbeidskapasitet. Man registrerer hjerterytme, blodtrykk og puls.


Anne Kask Kardiolog

Bergen

Les mer
Besnik Hoxha Kardiolog

Bergen

Les mer
Nora Tuseth Kardiolog

Bergen

Les mer
Back to top