Gunnar Kullmann

Radiolog, fagansvarlig BDS

Helt siden introduksjonen av mammografi på 1980 tallet, har Gunnar Kullmann jobbet med dette fagfeltet. Han har erfaring både fra offentlig virksomhet ved Radiumhospitalet og Ullevål og fra privat virksomhet ved Røde Kors Klinikk (91-99). Han har fokusert på omsorg for kvinnene og rask og trygg diagnostikk. Nå ønsker han å være en del av et tverrfaglig team som skal ivareta brystdiagnostikk ved Aleris kreftsenter.

Ved siden av sitt arbeid som spesialist i medisinsk radiologi, har Gunnar Kullmann bygget opp en virksomhet knyttet til elektronisk samhandling av pasientinformasjon og teleradiologi.

Til toppen av siden