Geir R. Ulimoen

Medisinskfaglig ansvarlig radiolog

Geir R. Ulimoen

Behandlingsområder

Executive Health Kreftsenter

Geir R. Ulimoen er spesialist i radiologi siden 2007. Har siden arbeidet innen generell radiologi, med røntgen, ultralyd, CT og noe MR. I lengre perioder har hovedfokus vært brystdiagnostikk, både klinisk mammografi og screening, med arbeid ved Bærum Sykehus og Akershus Universitetssykehus.   

Han har i tillegg særlig interesse for radiologisk hjertediagnostikk og har i 2017 fullført sin medisinske doktorgrad (PhD) om CT koronarangiografi.

Han har arbeidet i Aleris siden februar 2011, med et bredt arbeidsfelt innen generell radiologi og er fagansvarlig radiolog. I tillegg jobber han med klinisk mammografi og MR av bryst.

Til toppen av siden