Frode Amland

Plastikkirurg

Behandlingsområder

Plastisk kirurgi

Dr. Petter Frode Amland er spesialist i plastikkirurgi, generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi ved Aleris Sykehus Colosseum-Nobel.

Han er tidligere grunnlegger av Nobel Clinic som nå er Aleris Sykehus Colosseum-Nobel. Dr. Amland har skrevet over 50 medisinske artikler og vært medforfatter av en lærerbok i medisinsk patofysiologi. I tillegg har dr. Amland vært gjesteforeleser i internasjonalt ekspertpanel i USA og ved plastikkirurgiske kongresser i Tyskland, Danmark og Polen.

Tidligere har dr. Amland vært formann i Norsk Plastisk Kirurgisk Forening og medlem av Spesialitetskomiteen i plastikkirurgi. Han har også vært formann i Norsk Forening for Estetisk Plastisk Kirurgi. 

Dr. Amland var tidligere overlege ved Rikshospitalet med hovedansvaret for medisinsk forskning. Han har en spesialistutdannelse i plastikk- og rekonstruktiv kirurgi fra Rikshospitalet, og i estetisk plastikkirurgi fra USA. Doktorgrad har han fra Universitetet i Tromsø. 

Til toppen av siden