Skip to Content

Francis Odeh

Nevrolog

Francis Odeh er utdannet lege fra Universitetet i Debrecen i Ungarn med embetseksamen i 1995. Han har særlig ekspertise innenfor nevrodegenerative lidelser, nevropsykiatri, hodepine og smertebehandling, men tar i mot alle som ønsker en nevrologisk utredning.

Han tok sin doktorgrad innen nevrobiologi ved Universitetet i Debrecen i 2003, og jobbet deretter som post.doc ved Universitetet i Oslo frem til han ble ansatt ved Nevrologisk avdeling på Nordlandssykehuset i 2005. Han er spesialist i nevrologi siden 2013 og har jobbet som overlege på Nordlandssykehuset Hf Bodø siden 2014. Han har siden 2014 også hatt førsteamanuensis-II stilling ved Universitet i Tromsø.

Nevrolog Francis Odeh

Francis Odeh jobber ved:

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

75 80 19 10


Nevrolog

Spesialist på sykdommer i nervesystemet

Nevrologene utreder og behandler alle former for nevrologiske tilstander og sykdommer i nervesystemet. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

Aleris tilbyr grundig utredning og moderne migrenebehandling. Injeksjoner mot migrene tilbys i Oslo, Bergen og på Strømmen.

Back to top