Erik Rud

Radiolog

Behandlingsområder

Kreftsenter

Erik Rud har vært spesialist i radiologi siden 2010, og har jobbet som overlege ved enhet for abdominal og onkologisk radiologi ved Oslo Universitetssykehus, Aker og Ullevål.

I 2002 ble han ble uteksaminert fra Semmelweis University of Medicine, Budapest, og etter endt turnustjeneste, har han jobbet både med kirurgi og radiologi i Sverige. De siste 10 årene har han hatt et spesielt fokus på uroradiologi, og vinteren 2016 tok han doktorgraden på tema omkring MR prostata. Andre spesialområder inkluderer utredning av blære- og nyrekreft, samt kreft i testiklene.

Han var sentral i oppstarten av MR- og ultralydveiledete prostatabiopsier i Norge, og var nummer to i verden som tok i bruk den biopsimetoden som i dag brukes på Aleris. Han var leder for den radiologiske delen av prostatasenteret ved Oslo Universitetssykehus, og har hatt en aktiv rolle i utformingen av pakkeforløpene ved flere urologiske kreftformer. Ingen har skrevet og publisert flere vitenskapelige artikler om MR prostata i Norge enn Erik Rud.

"Jeg mener at all radiologisk utredning bør være så enkel som overhodet mulig, og besvare kliniske problemstillinger. Vi må ikke ta røntgenbilder for bildenes skyld, og det bør være en klinisk konsekvens av enhver radiologisk undersøkelse".

Til toppen av siden