Elin Nesse

Ortoped

Elin Nesse

Behandlingsområder

Ortopedi

Dr. Elin Nesse er spesialist i generell- og ortopedisk kirurgi ved Aleris Sykehus Tromsø. Hennes spesialfelt er kikkhullskirurgi. Hun har også jobbet med åpne operasjoner på hånd og fot.

Dr. Nesse arbeider i tillegg som sakkyndig rådgiver for Norsk Pasientskadeerstatning. Tidligere har hun jobbet i Bodø med polikliniske vurderinger og utredninger og ved kirurgisk og ortopedisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Dr. Nesse er utdannet ved Universitetet i Tromsø.

Til toppen av siden