Charlotte Björk Ingul

Kardiolog

Charlotte Björk Ingul

Behandlingsområder

Hjerte- og karsykdommer

Charlotte Björk Ingul er utdannet i Sverige og er spesialist i hjertesykdommer i tillegg til spesialist i anestesi-  og intensivmedisin. Hun har tidligere arbeidet på St. Olavs Hospital og Sahlgrenska Universitetssykehuset i Göteborg.

I 2006 disputerte hun innen hjerte- og karsykdom og ultralyd. Hun leder en forskningsgruppe som studerer livsstilssykdommer og intervensjon med fysisk aktivitet og kost og dens effekt på hjerte- og karsystemet.

I møtet med pasienten vektlegger hun en god dialog og at pasienten føler seg trygg og blir møtt med respekt i forbindelse med konsultasjonen. Som forsker er hun opptatt av å være oppdatert innen fagfeltet, hvilket er en stor fordel for pasienten. 

Til toppen av siden