Bjørn Busund

Gynekolog

Behandlingsområder

Gynekolog

Bjørn Busund er spesialist i gynekologi fra 1990 og har arbeidet som overlege ved gynekologisk avdeling på Aker-, Ullevål- og nå Oslo universitetssykehus hvor han fortsatt er.

Han har således mer enn 20 års erfaring med gynekologiske operasjoner. Han var blant pionerene inne kikkehullskirurgi (laparoskopi og hysteroskopi) i Norge fra begynnelsen av 1990-årene.

Blant de sykdomstilstander han har jobbet mest med er ufrivillig barnløshet, endometriose, blødningsforstyrrelser, muskelknuter i livmoren og forskjellig kirurgisk behandling av disse tilstander. Han har også betydelig erfaring i operativ behandling av blære-, rectum- og livmorfremfall. 

Bjørn Busund er spesielt opptatt av å ha en god dialog med pasienter som skal til kirurgisk behandling av ulike underlivssykdommer. Behandlingsmetode må avgjøres i samråd med pasienten etter en slik dialog.

Til toppen av siden