Anita With Vårøy

Spesialist i anestesiologi

Anita With Vårøy er spesialist i anestesiologi siden 2003. Hun har bred klinisk erfaring fra akuttmedisin, med tjeneste i Luftambulansen i Tromsø og Arendal og de norske militærsykehuset i Afghanistan, og generell anestesi. I perioden 2010-2014 var hun som seksjonsoverlege ved dagkirurgisk enhet, Sørlandet Sykehus Kristiansand, med på å bygge opp og drifte enheten. Hun var leder for Norsk Anestesiologisk Forening i perioden 2012-2014.

Hun har vært ansatt som medisinsk ansvarlig ved Ters Sørlandsparken siden høsten 2014.

Klinikker

Til toppen av siden