Andreas Tulipan

Radiolog og nukleærmedisiner

Behandlingsområder

Kreftsenter

Andreas Tulipan har vært spesialist i nukleærmedisin og radiologi siden 2014, og er fagansvarlig for PET/CT ved Aleris.

Etter endt legestudium i Tyskland, kom han til Norge i 2004. Han utdannet seg til spesialist i radiologi ved Nordlandssykehuset Bodø, og deretter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Siden 2014 har han vært ansatt som overlege ved nukleærmedisinsk seksjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.

Han har bred kompetanse innen bildediagnostiske metoder som SPECT/CT, PET/CT, CT ultralyd samt MR for generelle og onkologiske tilstander.

Spesialfeltet til Andreas er molekylær avbildning og terapi, spesielt innen prostatakreft. Han har i forbindelse med dette en deltidsstilling som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus.

Til toppen av siden