Skip to Content

Andreas Tulipan

Radiolog

Andreas Tulipan har vært spesialist i nukleærmedisin og radiologi siden 2014, og er fagansvarlig for PET/CT ved Aleris.

Etter endt legestudium i Tyskland, kom han til Norge i 2004. Han utdannet seg til spesialist i radiologi ved Nordlandssykehuset Bodø, og deretter ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Siden 2014 har han vært ansatt som overlege ved nukleærmedisinsk seksjon, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål.

Han har bred kompetanse innen bildediagnostiske metoder som SPECT/CT, PET/CT, CT ultralyd samt MR for generelle og onkologiske tilstander.

Spesialfeltet til Andreas er molekylær avbildning og terapi, spesielt innen prostatakreft. Han har i forbindelse med dette en deltidsstilling som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus.

Radiolog Andreas Tulipan

Andreas Tulipan jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Ved mistanke om lungekreft er det viktig med en rask og grundig utredning.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er godt dokumentert og et svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft.

Om PET/CT

Offentlig avtale

Les mer om hva PET/CT er og hvilke sykdomsområder som kan ha nytte av en slik undersøkelse.

PET/CT ved demens

Kan oppdage demens i tidlig stadium

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre.

Testikkelkreft

Cancer testis

Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Linda Arbøll Olsen Onkologisk sykepleier

Oslo

Les mer
Back to top