Alexander Uppheim

ØNH-spesialist

Behandlingsområder

Søvn Øre-nese-hals

Uppheim studerte medisin i Tromsø fra -99 til -05. Etter turnus i Haugesund jobbet han først på nevrologisk avdeling UNN før han fikk jobb på ØNH avdelingen i 07/08. Han ble ferdig spesialist i Øre-nese-halssykdommer i januar 2014 og ble konstituert overlege sommeren 2013.

Alexander Uppheim  har subspesialisert seg innenfor ørekirurgi, men gjør også annen kirurgi på avdelingen. Av spesiell interesse for stillingen på Aleris gjør han adenotonsillektomi, septumplastikk, conchotomi og FESS.

Vedrørende utredning og behandling av obstruktiv søvnapne, deltar han i dette på avdelingen og har tidligere vært ansvarlig lege for søvnutredningen.

Jeg er har i løpet av spesialiseringen hatt flere verv blant annet i spesialitetskomiteen for øre-nese-halssykdommer, deltatt i undervisning blant annet  av leger i spesialisering og vært på flere ikke obligatoriske kurs bla. innenfor OSAS, ørekirurgi og FESS.  

Jeg kan tilby dere en positiv lege som er opptatt av kvalitet og fornøyde pasienter.  

Til toppen av siden