Viktig å se hele mennesket

-Når du kommer til oss, er du i en sårbar livssituasjon, sier vår nye kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen. –Det er viktig for meg å møte pasientene og deres pårørende med respekt - og på en slik måte at de føler seg sett og ivaretatt.

Kreftsykepleier Linda pendler helt fra Tønsberg for å komme til jobben sin på Aleris Kreftsenter i Oslo, Norges eneste private kreftsenter. – Dette er den mest givende jobben jeg kan tenke meg.  Jeg føler meg heldig som får jobbe med noen av landets flinkeste fagfolk innen kreft. Onkolog Marius Normann, som jeg jobber tett med, er svært dyktig, og jeg lærer mye av han. Linda kreftsykepleier

Alers Kreftsenter tilbyr ny og innovativ medisin før den er tilgjengelig ved de offentlige sykehusene, og har i tillegg omfattende kompetanse på utredning av kreft. Alle som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft er velkomne her.

En kreftdiagnose kan være nesten like alvorlig og vanskelig å takle for de pårørende. – Ofte ser jeg situasjoner der kreftpasienten føler de må være den sterke og støttende for sine nærmeste, fortsetter Linda. - Da er det viktig at jeg i min jobb kan veilede dem til å sortere tankene. Forstå hva som er viktig, og hva vi kan bistå med. Ved alvorlig sykdom kan det bli mye å takle både fysisk og psykisk. Det er ikke bare en kropp som skal få behandling. Jeg syntes det er veldig viktig å se hele mennesket, både hos pasienten og de pårørende, avslutter Linda. - Her på kreftsenteret til Aleris føler jeg at jeg får gitt mye av meg selv, og at jeg kan gjøre en forskjell for mennesker i en tøff livssituasjon.