Viktig å se hele mennesket

-Når du kommer til oss, er du i en sårbar livssituasjon, sier vår kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen. –Det er viktig for meg å møte pasientene og deres pårørende med respekt - og på en slik måte at de føler seg sett og ivaretatt.