Mulighet for mer tid med pasientene

jan_oldenburg.jpg

- For meg er dette en mulighet til å få mer tid med pasientene, forteller spesialist i onkologi, Jan Oldenburg. Han har nylig startet ved Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo, der han prioriterer å ta seg tid med pasienter og pårørende.

-  De som kommer til oss er ofte i en svært sårbar situasjon, og de har mange spørsmål om diagnosen de har fått og hvilke behandlingsmuligheter som finnes. Her på Aleris kan jeg gi dem den tiden de trenger – og så mange av svarene som mulig.Onkolog Jan Oldenburg

Aleris Kreftsenter har ambisjon om å ligge i forkant og å kunne tilby pasientene det beste innen moderne behandling. – Vi legger stort vekt på å være faglig oppdatert på siste nytt i fagmiljøet her i Norge og internasjonalt. Som lege her, har jeg anledning til å tilby mine pasienter behandlingsmetoder som kanskje ennå ikke er tatt i bruk i den offentlige helsetjenesten, og det føles godt, sier dr.  Oldenburg.

Ved siden av sitt virke på Aleris Kreftsenter, vil dr. Jan  Oldenburg også fortsette som overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus. Dr Oldenburg er av tysk opprinnelse, men har jobbet i Norge i snart 20 år.  – Jeg kom til Norge som turnuskandidat for et år, men jeg likte meg så godt at jeg valgte å bli  her, smiler han.

Om dr. Jan Oldenburg

Dr. Jan Oldenburg (f. 1972) er spesialist i onkologi med spesialkunnskap om urologisk kreft. Dr. Oldenburg er medlem av flere internasjonale arbeidsgrupper og nettverk innen sitt fagfelt.