Skip to Content

Testikkelkreft

I 2015 ble det registrert 291 nye tilfeller av testikkelkreft i Norge. Denne kreftformen er den vanligste formen for kreft for menn mellom 15 og 49 år.

Årsak til testikkelkreft er ennå ikke kjent, men mulige risikofaktorer kan være at testiklene ikke har falt ned i pungen før fødsel, testikkelkreft i familien, underutviklede testikler, sterilitet, HIV, og miljømessige faktorer.

Tilstanden debuterer vanligvis med at du finner en kul i testikkelen eller at du har merket ubehag i en testikkel. Dersom du opplever dette bør du undersøkes av en urolog, som samtidig også utfører ultralyd av testiklene.

All utredning for testikkelkreft utfører vi raskt og sømløst på Aleris.

Vanlige symptomer på testikkelkreft

Testikkelkreft har ofte få symptomer, men de vanligste er:

 • Lettere smerter, som ømhet og tyngdefornemmelse i testikkelen
 • Følbar kul i testikkelen
 • Testikkelen øker eller avtar i størrelse
 • Konsistensendring i testikkelen
 • Forstørrelse av brystkjertlene
 • Nyoppståtte ryggsmerter
 • Hoste uten forkjølelse, og som vedvarer
 • Hevelse eller blodpropp i ben

Selvsjekk testikler

Det viktigste du kan gjøre for å oppdage eventuell testikkelkreft, er å sjekke deg selv. Slik blir du også «kjent» med hva som er normal fasong og størrelse for dine testikler:

Hvis du finner noe unormalt bør du få det sjekket hos fastlege eller urolog. En kul i pungen er ikke nødvendigvis et symptom på kreft.

Utredning av testikkelkreft

Følgende undersøkelser er kan være nødvendig for å påvise testikkelkreft:

 • Klinisk undersøkelse hos urolog
 • Ultralyd av testiklene
 • CT ved behov, for å kartlegge sykdomsutbredelsen

Pakkeforløp for testikkelkreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

Behandling av testikkelkreft

Behandlingsmetode for testikkelkreft avhenger av hvilken type kreft det er og hvor framskreden sykdommen er. Det er vanlig å behandle med kirurgi (fjerning av testikkelen) og cellegift.

Strålebehandling kan også gjennomføres, men er ikke lenger anbefalt som standardbehandling. Dette er kun aktuelt ved noen former og stadier ved testikkelkreft.

Prognose og veien videre

Stort sett alle som får testikkelkreft blir friske igjen, og uten varige mén.

Selv om testikkelen fjernes, har det sjelden innvirkning på seksuallivet. Om man har fått cellegift, vil reproduksjonsevnen være svekket i opptil to år i ettertid, før den vender tilbake til normal funksjon.

Noen synes det er vanskelig å kun ha én testikkel etter fjerning av sykdommen, og da er det mulig å få satt inn en testikkelprotese.

Oppfølging med kontroller varierer avhengig av behandlingsopplegg.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 11 88


Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer


Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

Nyrekreft

Cancer Renis

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

Vår erfarne kreftsykepleier kan gi pasient og pårørende god veiledning knyttet til utfordringer i forbindelse med en kreftsykdom.

Aleris vurderer raskt alle henvendelser fra personer som enten har mistanke om kreft eller har fått påvist kreft.

Hudkreft

Hudkreft

Det finnes i hovedsak tre typer hudkreft. Føflekkreft er den mest alvorlige – Aleris tilbyr immunterapi mot denne.

Mage-/tarmkreft

Cancer Coli

Kreft i tykktarm eller endetarm er en av de vanligste kreftformene i Norge. Oppdages den tidlig er prognosene gode.

Back to top