Stephen får immunterapi mot kreft i mage/spiserør: Behandlingen ga enormt stor effekt etter tre måneder

Stephen Trygge Storvik ble rammet av kreft i spiserør og mage, med spredning til nyrer, lymfeknuter og lever. Da cellegiftbehandlingen ikke virket lenger, nevnte den behandlende legen hans at det kunne være verdt å prøve immunterapi. – Da tok jeg kontakt med Aleris Kreftsenter for å prøve det, forteller Stephen. – Etter tre måneder responsevaluering enormt god effekt!

Måkte snø etter tre måneders behandling

Nå har Stephen fått immunterapi hos Aleris i et år, og han ser godt ut der han sitter på infusjonsrommet og mottar månedens behandlingsdose. –Da jeg sluttet med cellegiftbehandlingen kunne jeg knapt bære to handleposer inn fra bilen. Etter de tre første månedene med immunterapi måkte jeg halvannen meter snø over hele den 70 kvadratmeter store terrassen hjemme!

Gjennom hele behandlingsforløpet har han stått i 100 % jobb og er i tillegg aktiv på fritiden. – Jeg spiller blant annet golf, sier Stephen fornøyd.

Bivirkninger

Immunterapi er et samlebegrep for ulike typer kreftbehandling som har som mål å stimulere kroppens immunforsvar til å drepe kreftcellene. Immunterapi har vist seg å ha færre alvorlige bivirkninger enn cellegift. Stephen kjenner ingen bivirkninger når han nå får immunterapi, men forteller at han fikk noen flekker på lungene i begynnelsen av behandlingen, sannsynligvis som følge av immunterapien. –Men flekkene ble raskt bort etter en tablettkur, forteller Stephen.

Hyggelig, profesjonelt og trygt

I begynnelsen fikk Stephen immunterapi hver fjortende dag, men nå kommer han til Aleris Kreftsenter for behandling kun én gang i måneden. – Det er så hyggelig å komme hit, sier han. –De som jobber her er helt strålende, og som pasient blir jeg møtt på en veldig god måte. Jeg opplever at det er hyggelig, profesjonelt og trygt.

Han forteller at han er spesielt imponert over kreftlege Marius Normann. – Dr Normann har en enorm oversikt og mye kunnskap, som han er god til å formidle til pasientene sine. Da jeg først kom hit, fortalte han åpent og ærlig om hva som var mulighetene mine. Det var veldig ålreit, legger Stephen til. – Jeg følte meg veldig trygg på at dr Nordmann ikke ville foreslå hva som helst - og at han visste godt hva han holdt på med. Jeg føler meg i trygge hender her, rett og slett.