Skip to Content

Skjoldbruskkjertelkreft

Kreft i skjoldbruskkjertelen er sjelden og gir gode prognoser. Den behandles ofte med kirurgisk fjerning av kjertelen, som gjør at man må gå på hormonbehandling resten av livet.

Kreft i skjoldbruskkjertelen forekommer relativt sjelden og utgjør omtrent én prosent av alle krefttilfeller i Norge. Rundt 300 personer får påvist denne sykdommen årlig.

Til enhver tid finnes det likevel 5000 personer i Norge som har skjoldbruskkjertelkreft, som skyldes at sykdomsforløpet er fredelig og at få dør av sykdommen.

Skjoldbruskkjertelen ligger foran på halsen, nedenfor strupehodet, og det er vanlig å ha én eller flere knuter på denne. De fleste av disse er ufarlige, men de kan også være et tegn på kreft. Likevel er det vanligvis ikke behov for å undersøke dem om de er mindre en 10 mm hos personer under 35 år, og mindre enn 15 mm hos personer over 35 år.

Er knutene større eller gir plager, er det grunn for nærmere undersøkelser.

Det er ingen sikker årsak til hvorfor denne kreftformen oppstår, men kjønn (kvinner er mer utsatt), alder, arv, strålebehandling mot hode og hals, samt radioaktiv stråling fra omgivelsene ser ut til å kunne øke risikoen.

Utredning av mulig kreft i skjoldbruskkjertelen krever inngående kunnskap om sykdommen og utredningen, noe vi kan tilby ved Aleris.

 

Vanlige symptomer på skjoldbruskkjertelkreft

  • Kul i skjoldbruskkjertelen eller nærliggende lymfekjertler på halsen
  • Hoste og heshet
  • Vanskeligheter med å svelge
  • Vanskeligheter med å puste
  • Smerter i halsen
  • Stemmeforandring

 

Utredning for skjoldbruskkjertelkreft

  • Klinisk undersøkelse
  • Ultralyd
  • Cystologiske prøver (celleprøver)

 

Som regel utføres disse undersøkelsene i én enkelt seanse, hvor målet er å avklare så raskt som mulig om pasienten har kreft eller ikke. I noen tilfeller vil det likevel være nødvendig med kontrollundersøkelse og eventuell ny prøvetagning etter litt observasjonstid. Dette fordi diagnostikken kan være svært vanskelig, og cystologiske prøver ikke alltid kan gi et entydig svar.

 

Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

 

Behandling av skjoldbruskkjertelkreft

Målet med behandlingen vil ofte være å oppnå en fullstendig fjerning av svulsten. Det foregår ved at svulsten, og som regel også omliggende lymfeknuter blir fjernet kirurgisk.

Eventuelt kan man også behandle med strålebehandling mot halsen og radioaktivt jod. Jodet blir da gitt som en kapsel eller flytende stoff som du skal svelge.

Fordi skjoldbruskkjertelen produserer tyroideahormonet, kan det bli nødvendig med hormonerstatningsbehandling resten av etter fjerning av skjoldbruskkjertelen.

 

Prognose og veien videre

Det er gode prognoser ved kreft i skjoldbruskkjertelen, og hos de aller fleste vil kreften være helt borte etter endt behandling.

Det er likevel nødvendig med oppfølging resten av livet både for å kontrollere at du får riktig dose med tyroideahormon, og for å tidlig kunne oppdage om sykdommen kommer tilbake.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til 


Her får du utført denne tjenesten


Føflekkreft- malignt melanom

Føflekkreft- malignt melanom

Norge er i verdenstoppen når det kommer til føflekkreft, og antall tilfeller av hudkreft er økende. Føflekkreft og "malignt melanom" er det samme.

Les mer om føflekkreft >Back to top