Symptomer på prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Opplever du noen av disse symptomene anbefaler vi at du tar kontakt med våre urologer for utredning.

mann_konsultasjon.jpg