Skip to Content

Prostatakreftkirurgi

Aleris samarbeider med Martiniklinikken i Hamburg som er anerkjent som et av verdens ledende sentre for kirurgisk behandling av prostatakreft

Martiniklinikken har spesialisert seg på behandling av prostatakreft og utfører både robotkirurgi og åpen kirurgi, tilpasset pasientens ønsker og behov. Kirurgi er i dag den vanligste behandlingen av små og mellomstore svulster i prostata. Alle kirurgene ved Martiniklinikken er høyspesialiserte på behandling av prostatakreft. Sykehuset utfører over 2000 operasjoner hvert år. Martiniklinikken er del av universitetssykehuset i Hamburg Eppendorf, og har dokumentert fremragende behandlingskvalitet og lav forekomst av bivirkninger. 

 

Pasientforløp ved prostatakreft

Pasientforløpet inkluderer tre hovedtrinn: Utredning ved Aleris i Oslo, behandling ved Martiniklinikken og oppfølging ved Aleris i Oslo. Etter utredning hos oss kan pasienten henvises videre til vår samarbeidspartner slik at behandlingen kan starte uten unødige forsinkelser. Vi gjør hele prosessen så rask og komfortabel som mulig for pasienten.

Pasientene betaler for behandlingen selv og direkte til Martiniklinikken. Pasientene kan i etterkant søke Helfo om refusjon, i tråd med regelverket for nødvendig helsehjelp i EØS-området. Hvor mye som refunderes avhenger av hvilket inngrep som er gjort og gjeldende DRG-takster.

 

Pasienterfaring: - Utrolig fornøyd med samarbeidet mellom Aleris og Martiniklinikken! sier Knut Greger Solberg. Les hele hans erfaring her.


Her får du utført denne tjenesten

Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Espen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Wolfgang Picker

Wolfgang Picker

Radiolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo


Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Ny behandling halverer risikoen for tilbakefall hos kvinner med brystkreft

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Les mer >

Ny behandling mot blærekreft: Redusert risiko for tilbakefall og mindre ubehag for pasienten

Ny behandling mot blærekreft

Aleris tilbyr en ny behandling for overfladisk blærekreft, såkalt NMIBC (non-muscle invasive bladder cancer).

Les mer >

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

Studie: Bedre operasjonsresultater ved Martiniklinikken

En studie som sammenligner resultatene etter prostatakreftkirurgi i Oslo og Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland, viser store forskjeller i objektive operasjonsresultater så vel som pasientrapporterte score ved de to sykehusene. Studien inkluderer totalt 416 menn.

Les mer >

Prostatakreft Aleris

Prostatakirurgi: Vi samarbeider med Martini-Klinikken

Her finner du informasjon om prostatakirurgi ved Martini-Klinikken i Hamburg.

Les mer >

Prostatakirurgi: Gode resultater ved Martini-klinikken

Prostatakirurgi: Gode resultater ved Martini-klinikken

En gjennomgang av 260 pasienter som ble behandlet av Aleris og Martini-klinikken i perioden 2013-2015 viste svært gode operasjonsresultater hva gjelder de vanligste komplikasjonene, som er urinlekkasje og ereksjonsproblemer.

Les mer >

Ny metode letter vannlatingsplager hos menn

Forstørret prostata: Ny metode letter vannlatingsplager

Kjenner du på noen av symptomene i denne saken, bør du sjekke deg.

Les mer >


Back to top