Skip to Content

Hva er prostatakreft?

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Aleris Kreftsenter har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR-veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.

Risikoen for å påvist prostatakreft i løpet av livet er på cirka 15 prosent.

Denne kreftformen er i mange tilfeller ufarlig, og noen ganger trenger den heller ikke behandles, mens den i andre tilfeller kan være en aggressiv kreftsykdom som sprer seg raskt, forårsaker komplikasjoner og medfører tidlig død.

Årsakene til prostatakreft er ikke kjent, men det er funnet sammenhenger med arv, hormoner, kosthold og nivå av fysisk aktivitet.

Aleris har offentlig avtale for komplett utredning av prostatakreft, med kombinert MR og MR-veiledet biopsi.

Symptomer på prostatakreft

 • Vanligvis ingen symptomer
 • Tynn og svak urinstråle (dette kan også skyldes en godartet prostataforstørrelse)
 • Hyppig vannlating
 • Vanskeligheter med å tømme urinblæren
 • Blod i urinen
 • Smerter i rygg og skjelett

 

Utredning av prostatakreft

Ved Aleris kan vi tilby fullstendig utredning for prostatakreft, som består av følgende undersøkelser:

 • Klinisk undersøkelse
 • PSA-prøve – en blodprøve som måler konsentrasjonen av prostataspesifikt antigen i blodet
 • MR
 • Målrettede ultralyd/MR-veiledede vevsprøver (Koelis®-biopsier)
 • PET/CT ved behov
 • Tverrfaglig vurdering av urolog, radiolog og onkolog

Disse undersøkelsene gis ved Aleris gjennom en avtale med det offentlige om utredning i pakkeforløp. Dette betyr at du kun betaler egenandel for MR, vevsprøver og time hos urolog. Ved behov for supplerende MR-utredning må dette betales selv, men dersom det er indikasjon for prostataspesifikk PET/CT betaler du kun egenandel for denne.

All utredning er høyspesialisert og foregår raskt på ett og samme sted. Våre spesialister diskuterer alle pasienter tverrfaglig. Sammen med en kreftspesialist bestemmer vi i fellesskap den beste behandlingen og oppfølgingen for deg.

 

Behandling av prostatakreft

Behandling for prostatakreft avgjøres individuelt og avhenger av svulstens utseende, sykdommens utbredelse og omfang, samt målt PSA-verdi, alder og allmenntilstand. Viktige momenter er bivirkninger veid opp mot forventet virkning av behandling.

I mange tilfeller bedømmes risiko for farlig sykdomsutvikling som så liten at man kan leve livet ut med sykdommen uten å få plager eller for tidlig død.

For de som har en mer aggressiv type prostatakreft er kirurgi, strålebehandling, hormonbehandling og cellegift de mest vanlige behandlingsmulighetene.

Det viktigste er at du i samråd med leger avgjør hva som er den beste behandlingen for deg.

 

Prognose og veien videre

Risikoen for å dø av prostatakreft er på cirka tre prosent – det vil si at de fleste som får sykdommen ikke dør av den.

Om du ikke får behandling vil du gå til regelmessige kontroller for å overvåke sykdommens utvikling. Også om du får behandling vil du måtte gå til oppfølging for å sjekke etter eventuelle tilbakefall.

Slike kontroller og oppfølginger tilbyr Aleris, da som konsultasjon hos onkolog eller annen spesialist.

Behandling for prostatakreft vil i ettertid kunne gi bivirkninger i forskjellig grad.

Noen av de som har operert vekk prostataen får vannlatingsproblemer, men de fleste vil gradvis kunne bevare kontrollen over vannlatingen. Her rådes det til bekkenbunnstrening, som det gis kurs i hos forskjellige helseforetak.

Halvparten av de som har blitt behandlet hormonelt plages av hetetokter. Dette kan behandles medikamentelt.

Impotens og lav sexlyst kan også være en konsekvens av både sykdom og behandling. Her er rådet å snakke med en sexolog.

Dersom du ønsker en prostataundersøkelse eller allerede har fått påvist forhøyet PSA-verdi kan du henvende deg direkte til oss for prostatautredning.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris Kreftsenter finner du her.

Ved henvisning til MR prostata ønsker vi også at dette opplysningskjemaet fylles ut av fastlegen.

 

 

Ønsker du vurdering av en dyktig urolog?

Bestill prostatasjekk og utredning her


Prostatakreft

Symptomer på prostatakreft

Prostatakreft er som regel symptomfri, men kan gi opphav til vannlatingsproblemer, impotens, blod i urinen, samt bekken-, hofte og ryggsmerter.

Les mer >

Knut Greger Solberg fisker laks

- Utrolig fornøyd med opplegget til Aleris og Martini

Knut Greger Solberg opplevde aldri noen symptomer på prostatakreft, men fulgte fastlegens råd om sjekke seg en gang i året. Det kan ha reddet livet hans.

Les om Knuts opplevelser her >

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

Aleris Kreftsenter har siden 2014 hatt et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg om prostataoperasjoner.

Les mer >

Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

Prostatakreft

Behandling av prostatakreft

For å kunne gi et kvalifisert råd om behandling eller overvåkning er det avgjørende med en så nøyaktig diagnostikk som mulig.

Les mer om behandling av prostatakreft >

Back to top