Nå er det enklere å oppdage prostatakreft

Utviklingen har gjort MR til et verdifullt verktøy i utredningen av prostatakreft.

– Vi har alltid visst at det å ta celleprøver fra prostatakjertelen er en unøyaktig måte å påvise prostatakreft på. For å få en mer korrekt diagnose, har det vært gjort forsøk på å bruke MR i 10-15 år, med varierende hell. De siste par årene har imidlertid utviklingen vært stor, slik at MR nå er blitt et verdifullt verktøy i prostatadiagnostikken, sier Wolfgang Picker, radiolog ved Aleris Kreftsenter i Oslo. Han utdyper:

– Et av hovedproblemene med dagens diagnostikk med biopsi uten MR, er at en rekke pasienter med såkalt økt PSA-verdi, blir diagnostisert som "falskt friske". Vi har hatt en mengde pasienter som har gått flere runder med biopsitaking av prostatakjertelen, uten at det er påvist noen form for sykdom. Hos mange av disse pasientene fant vi ved hjelp av MR til dels avanserte kreftsvulster.

Samarbeid

Radiologen understreker at selv om en MR-undersøkelse alene er viktig, så er det like viktig med et godt samarbeid mellom fagpersonene som jobber på feltet. Kirurgen som skal gjøre en biopsi, altså ta celleprøvene, må ha lært seg å lese MR-bildene riktig, slik at han eller hun jobber målrettet når celleprøvene tas. Ikke alle har den kunnskapen.

Det har de imidlertid på Aleris Kreftsenter, der de har samlet eksperter på feltet i et eget kompetansesenter for prostatakreft. Et tverrfaglig team, bestående av blant annet urolog, onkolog, radiolog og nukleærmedisiner, jobber tett sammen for å kunne gi et helhetlig utrednings- og behandlingstilbud til alle som mistenker prostatakreft.

Tilgjengelighet

– Selv om resultatene ved å ta MR av prostatakjertelen har vist seg å være veldig bra, er det et problem at tilgjengeligheten for å få gjort en slik MR er begrenset. Det gjelder ikke bare her i landet, men også internasjonalt. Ved mange av sykehusene har de ikke plass, så det blir ikke prioritert, forteller Wolfgang Picker.

Med en henvisning fra fastlegen eller på eget initiativ, kan imidlertid alle som ønsker det få en slik utredning ved Aleris. Hvis du selv ber om time, må du først fylle ut et skjema som ligger på sidene deres. Det er ikke lang ventetid for å få time.

– Vi legger stor vekt på å gjøre dette profesjonelt, på et meget høyt nivå. Vi samarbeider blant annet med alle universitetssykehusene, påpeker radiologen.

Riktig behandling

MR er alltid viktig i forkant av en operasjon, men det er altså et like viktig verktøy i selve utredningen av mulig prostatakreft. Ved hjelp av MR og dermed en bedre målrettet biopsi, kan man på et tidligere tidspunkt oppdage de farlige kreftsvultsene. Først når man kjenner til hvor aggressiv og utbredt kreften er, er det mulig å velge riktig behandling.

På samme tid kan man ved mer nøyaktig diagnostikk bedre følge opp pasienter som har små, ikke-aggresive kreftsvultser, der det er liten fare for at prostatakreften fører til alvorlig sykdom. Pasienten slipper da en ubehagelig overbehandling, samtidig som MR brukes i den videre oppfølgingen for å kontrollere og observere prostatakjertelen.

En enkel MR-utredning av prostatakjertelen tar for øvrig cirka 25 minutter og er lett å gjennomføre for pasienten.