Prostatakirurgi: Gode resultater ved Martini-klinikken

En gjennomgang av 260 pasienter som ble behandlet av Aleris og Martini-klinikken i perioden 2013-2015 viste svært gode operasjonsresultater hva gjelder de vanligste komplikasjonene, som er urinlekkasje og ereksjonsproblemer. Martini-klinikken, anerkjent som et av verdens ledende sentre for kirurgisk behandling av prostatakreft, har dokumentert fremragende behandlingskvalitet og lav forekomst av bivirkninger. Her kan du se nærmere på operasjonsresultatene for de norske pasientene ved Martini i den aktuelle tidsperioden.

Prostata er den hyppigste kreftformen blant menn. I 2015 fikk 5061 norske menn påvist prostatakreft. Siden 2013 har Aleris Kreftsenter et tverrfaglig samarbeid med et av Europas ledende sentre for operativ behandling av prostatakreft, Martini-klinikken i Hamburg, Tyskland. Utredningen og diagnostiseringen blir gjennomført ved Aleris Kreftsenter i Oslo, og operasjon blir deretter utført i Hamburg. Første etterkontroll skjer hos Aleris – og deretter kan pasientene følges opp av fastlegen.

Informasjon til prostatakreftpasienter som har vaøgt behandling ved Martiniklinikken

Seksualfunksjon og kontinens

Etter kirurgisk behandling av prostatakreft så er det ønskelig at pasienten opprettholder så mye som mulig av ereksjon- og vannlatingsevnen. Dette er hovedsakelig avhengig av pasientens funksjon før operasjonen, og hvilken grad av nervesparende teknikk som ble utført av kirurgen. Hvis man kan utføre nervesparende operasjon på en eller begge sider, så øker man mulighetene for et godt resultat. Tabellen under viser at det ble utført nervesparende kirurgi på begge sider hos hele 83 % av pasientene.

Statistikken viser også at kun 7 % hadde problemer med inkontinens etter operasjonen ved Martini-klinikken, og de fleste hadde fortsatt god ereksjonskvalitet. Majoriteten (70 %) kunne fortsatt oppnå orgasme. Det fremkommer ikke hvilken funksjon pasientene hadde før operasjon.

Kirurgiske marginer

For at operasjonen skal være optimal, må prostata og hele kreftsvulsten fjernes under operasjonen. Da oppnås såkalt "frie kirurgiske marginer". Statistikken for pasientene som ble sendt fra Aleris til Martiniklinikken i den aktuelle perioden viser at 9 av 10 hadde frie kirurgiske marginer etter operasjonen, men det vil alltid være en betydelig lavere andel med "frie render" når svulsten er stor og vokser utenfor prostatakapselen (se T3a eller T3b i tabellen under), enn når svulsten er begrenset til prostata (T2).  Dette er svært gode resultater sammenlignet med andre sykehus.

Tabellen under viser at pasientene som er operert ved Martini-klinikken i perioden 2013-15 var optimalt valgt ut til kirurgi. Det var svært få pasienter med den mildeste formen for prostatakreft (Gleason score 3+3), da de færreste i denne gruppen vil ha nytte av behandling. Det var også få pasienter med den mest aggressive varianten (Gleason score ≥4+4), fordi disse pasientene trolig vil ha mest nytte av strålebehandling fremfor kirurgi.

Lymfeknuter

Når man fjerner lymfeknuter i bekkenet, så er det viktig at man fjerner tilstrekkelig mange. Samtidig er det ønskelig at ingen, eller så få som mulig, inneholder spredning fra prostatacanceren. Da er sannsynligheten størst for at man blir kreftfri.

Tabellen under viser at kirurgene ved Martini har tatt ut så mange lymfeknuter som er nødvendig for å minimere risikoen for spredning. Kun 5 % av pasientene hadde spredning til lymfeknutene, og dette illustrerer også at man har valgt riktig gruppe pasienter som opereres.

 

  pT2 (Tumor kun inne i prostata) pT3a (med spredning til kapselen) pT3b (med spredning til sædblærene)
Andel pasienter med frie marginer 172/187 (92%) 46/55 (84%) 14/18 (78%)

 

Parameter   Total
Antall pasienter   260 
Operasjonsteknikk    
  Robot-operasjon 235 (90%)
  Åpen operasjon 25 ( 10%)
Lymfeknutestatus    
  Nx 7 ( 3%)
  N0 240 ( 92%)
  N+ 13 ( 5%)
Tumorstadium etter operasjon (pT)    
  T2 187 ( 72%)
  T3a 55 ( 21%)
  T3b 18 ( 7%)
     
Gleason- score    
  3+3 11 ( 4%)
  3+4 191 (74%)
  4+3 46 (18%)
  • 4+4 12 (5%)
Nervesparende kirurgi    
  Bilateral (begge sider) 215 ( 83%)
  Unilateral (én side) 44 ( 17%)
  Ingen 1 (0.4%)
     
Totalt tumorvolum (ml), median (IQR)   4.2 (2.6-7.1)
Antall fjernede lymfeknuter, median (IRQ)   14 (10-19)

 

Funksjonsresultater etter operasjon

Kontinens: Antall brukte innlegg 1 år etter operasjon    
  0/1 pad for sikkerhets skyld 93%
  1 pad per dag 1%
  2 pads per dag 2%
  3 eller flere pads per dag 3%
     
Mulighet for å oppnå orgasme    
  5 - veldig bra 20%
  4 - bra 26%
  3 - tilfredsstillende 24%
  2 - dårlig 20%
  1 - veldig dårlig 9%
  ingen svar 2%
     
Ereksjonskvalitet    
  Tilstrekkelig for samleie 40%
  Tilstrekkelig for masturbasjon 31%
  Ikke tilstrekkelig for noen form for seksuell aktivitet 22%
  Ingen 6%
  Ingen svar 2%

Foreløpig svarprosent er ca. 50-60%. Det fremkommer ikke hvilken funksjon pasienten hadde før operasjon. 

Norske operasjonsresultater publiseres av Kreftregisteret