En pasientreise fra Aleris til Martiniklinikken - og tilbake

Aleris Kreftsenter har siden 2014 hatt et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg om prostataoperasjoner. Aleris står for diagnostikken, og benytter de mest avanserte metoder, blant annet MR prostata og KOELIS-biopsi. Martiniklinikken er spesialisert på kirurgisk behandling prostatakreft, de har et høyt volum og kan vise til fremragende resultater.

pasient_prostata_artikkel.jpg