Aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan

_47A4584.jpg

De aktuelle sykdomsområdene som har nytte av PET-CT er demensutredning, kreft, inflammasjon og hjerte-karsykdommer. Nedenfor følger en indikasjonsliste for de ulike områdene.