Skip to Content

PET/CT ved prostatakreft

Selv om MR er en utmerket metode for påvisning av prostatakreft, så er det vanskelig å skille restvev etter en operasjon/strålebehandlig fra tilbakefall. Her vil PET kunne vise om det er tegn til ondartet aktivitet i vevet. Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Lymfeknuter kan være vanskelig å bedømme med MR, mens PET da med større følsomhet og treffsikkerhet påvise lymfeknuter med spredning. PET/CT påviser metastaser til skjelettet, men vi kombinerer med en MR Helskjelett  for best mulig utredning av metastaser.

En MR Helskjelett vil være påkrevd forut for flere behandlingsalternativer, og MR er mer følsom og spesifikk enn både PET og skjelettscintigrafi. PET og MR er derfor komplementære metoder som utfyller hverandre. Til PET brukes et radioaktivt merket kontrastmiddel, FACBC, som importeres spesfikt for disse undersøkelsene til hver enkelt pasient.

Felles for alle pasienter er at vi ønsker kontakt med behandlende lege, slik at resultatene fra undersøkelsen kan ivaretas og omsettes i behandling. Men det er fullt mulig for både leger og pasienter og ta kontakt for rådgivning.


Ny, innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen.


Når skal PET/CT brukes?

Den viktigste vurderingen for om prostata-PET er til nytte, er om det vil ha noen følger for behandlingen.

1. Tilbakefall eller spredning.

Mest veletablerte indikasjon for prostata-PET er undersøkelse ved tilbakefall etter tidligere gjennomgått behandling. Det vurderes:

  • Tilbakefall i prostatasengen (den bestrålte eller området av den fjernede kjertelen). Opptaket i celler med kreft er for FACBC dokumentert mye høyere enn i vev som er betent f.eks. etter bestråling, slik at det ikke er noen kontraindikasjon for undersøkelse
  • Spredning til lymfeknuter er styrken til prostata-PET, spesielt FACBC, og lymfeknuter helt ned til 3 mm kan vurderes, og
  • Spredning til skjelettet. Ved denne problemstillingen kombinerer vi med MR Helskjelett. PET/CT-undersøkelsen er fra lårben t.o.m. skuldrene og påviser også metastaser, men er ikke like følsom som MR.

2. Utredning før behandling.

Dersom du har en spesielt aggressiv kreftform og det er økt risiko for spredning, kan det være tilrådelig å utføre en prostata-PET, fordi det kan ha direkte konsekvenser for den behandlingen du bør eller ikke bør gjennomgå.

3. Kontroll i behandlingsforløpet.

Prostata-PET med FACBC er nyttig for å kontrolle effekten av behandling mot svulsten eller spredningen.

4. Hormoninsensitiv kreft.

FACBC taes opp i prostatakreftceller som har fått redusert følsomhet for hormonbehandling og kan brukes til å finne spredning før evt. nye behandlingstiltak igangsettes.

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 10 00

Hyppig vannlating menn

Vi skreddersyr din behandling

Hyppig vannlating hos menn er svært vanlig. En urologisk undersøkelse kan finne årsaken til plagene.

Prostatautredning

Vi utreder prostatasymptomer

Sjekk av prostata hos Aleris innebærer vanligvis en PSA-test, en klinisk undersøkelse av urolog samt en ultralyd av prostata.

MR er den beste bildediagnostiske metoden for å utrede prostataplager. MR er blant annet helt sentral i utredningen av mistenkt prostatakreft, og den brukes også for å undersøke hvorvidt kreften har spredd seg til lymfeknuter eller skjelett.

Ved Aleris tar vi alltid MR-bilder av prostata før vi tar biopsi (vevsprøve). Metoden øker treffsikkerheten og dermed tryggheten for pasienten.

PSA-test er en del av en prostatautredning, og kan brukes til å oppdage nye tilfeller av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Dersom det på røntgen sees en rundskygge som kan være en tumor, om det er en sammenfallende del av lungen, eller lungebetennelse, bør det gjøres videre undersøkelser.

Back to top