Skip to Content

PET/CT ved prostatakreft

Ny, innovativ prostatadiagnostikk tilgjengelig ved Aleris

I Aleris er vi opptatt av å være innovative. Vi er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft. 

Prostata Spesifikt Membran Antigen (PSMA) er siste generasjon sporstoff (tracer) til bruk i PET/CT for prostatakreftdiagnostikk, og vi kan nå tilby denne ved Aleris. Mange europeiske sykehus har allerede tatt den i bruk. Metoden har vist svært lovende resultater når det kommer til påvisning av metastaser. Når kreftcellene tar opp sporstoffet avgis en svak stråling som man kan se under en PET/CT-undersøkelse. Slik kan man avbilde og beskrive utbredelsen av kreftsykdommen. Aleris bruker også kontrastmiddel FACBC der det er hensiktsmessig.


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Espen Kvan

Espen Kvan

Urolog

Oslo

Wolfgang Picker

Wolfgang Picker

Radiolog

Oslo

Jan Oldenburg

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Anne-Bente Larsen

Anne-Bente Larsen

Allmennlege

Oslo


Aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan

Aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan

De aktuelle sykdomsområdene som har nytte av PET-CT er demensutredning, kreft, inflammasjon og hjerte-karsykdommer. Nedenfor følger en indikasjonsliste for de ulike områdene.

Les mer >


Back to top