Skip to Content

PET/CT ved demens

Demens er ikke bare Alzheimers sykdom, men en samlebetegnelse for tilstander med sviktende hjernefunksjon slik at de mentale evnene svekkes.

Spesielt svekkes evner som hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Lett kognitiv svikt betyr at det ikke er påvist noen demens, men endel personer, 10-15%, med lett kognitiv svikt utvikler i løpet av et år demens. Det er derfor viktig å ha metoder som fanger opp tidlige stadier av demens og kan støtte oppunder utredningen.

Selv om det ikke finnes noen behandlinger som reverserer demens, så er det særlig i tidlige stadier mulig å tilrettelegge forholdene for å kunne fungere hjemme lengst og best mulig. Tiltak for hjerte-kar-helse, kan i tillegg til å forebygge og stoppe utviklingen, redusere nevrodegenerasjon og derved forbedre hjernehelse. En rekke mer spesifikke individuelle tiltak kan derfor være billig forebygging og gi bedre livskvalitet, yrkesdeltagelse og alderdom.


Demenstyper

Alzheimers sykdom, vaskulær demens, frontotemporal demens og Lewy-legeme demens er de hyppigste formene for demens.


Bildediagnostikk

Kombinasjonen av flere bildeteknikker kan tidlig avdekke en utvikling av demens. PET viser hvordan hjernen fungerer og er den bildeteknikken som best avdekker et tidlig stadie av demens og klarer å skille ulike demensformer fra hverandre. Dagens PET-skannere har innebygd CT, og derfor blir det i samme undersøkelse også påvist hvorvidt det foreligger ferske blødninger eller forkalkninger i hjernen. MR er best når det gjelder framstilling av hjernevevet og er et viktig supplement til PET for å avdekke forandringer i hjernen. Det beste er å kombinere disse metodene med hverandre.


Hvilken rolle har PET/CT ved demens?

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre. Det brukes to ulike radioaktive legemidler; FDG, som er et druesukker og måler hjerneaktivitet, og Flutemetamol, som viser avleiringer av amyloid plakk (proteiner) i hjernen ved Alzheimers sykdom. Aleris Helse har vært først ute med å etablere sistnevnte teknikk i Norge, og er en ny metode for å påvise spesielt tidlige stadier av Alzheimers sykdom.


Når skal PET/CT brukes?

Ved lett kognitiv svikt brukes PET/CT sammen med MR for å stille tidlig diagnose. Ved kjent demens, men ikke avklart demensform, anvendes bildediagnostikk for å avdekke demenstype. Avanserte bildediagnostisk software brukes for å sammenligne PET, CT og MR og gjøre 3-dimensjonale bildeanalyser.


Her får du utført denne tjenesten


Marius Normann

Onkolog

Oslo

Andreas Tulipan

Radiolog

Oslo


Aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan

PET/CT

Aleris er det eneste private sykehuset i Norges som tilbyr PET/CT. Les mer om aktuelle sykdomsområder for PET/CT-scan her.

Les mer >Back to top