Skip to Content

PET/CT ved demens

Demens er ikke bare Alzheimers sykdom, men en samlebetegnelse for tilstander med sviktende hjernefunksjon slik at de mentale evnene svekkes.

Spesielt svekkes evner som hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon. Lett kognitiv svikt betyr at det ikke er påvist noen demens, men endel personer, 10-15%, med lett kognitiv svikt utvikler i løpet av et år demens. Det er derfor viktig å ha metoder som fanger opp tidlige stadier av demens og kan støtte oppunder utredningen.

Selv om det ikke finnes noen behandlinger som reverserer demens, så er det særlig i tidlige stadier mulig å tilrettelegge forholdene for å kunne fungere hjemme lengst og best mulig. Tiltak for hjerte-kar-helse, kan i tillegg til å forebygge og stoppe utviklingen, redusere nevrodegenerasjon og derved forbedre hjernehelse. En rekke mer spesifikke individuelle tiltak kan derfor være billig forebygging og gi bedre livskvalitet, yrkesdeltagelse og alderdom.


Demenstyper

Alzheimers sykdom, vaskulær demens, frontotemporal demens og Lewy-legeme demens er de hyppigste formene for demens.


Bildediagnostikk

Kombinasjonen av flere bildeteknikker kan tidlig avdekke en utvikling av demens. PET viser hvordan hjernen fungerer og er den bildeteknikken som best avdekker et tidlig stadie av demens og klarer å skille ulike demensformer fra hverandre. Dagens PET-skannere har innebygd CT, og derfor blir det i samme undersøkelse også påvist hvorvidt det foreligger ferske blødninger eller forkalkninger i hjernen. MR er best når det gjelder framstilling av hjernevevet og er et viktig supplement til PET for å avdekke forandringer i hjernen. Det beste er å kombinere disse metodene med hverandre.


Hvilken rolle har PET/CT ved demens?

PET har en etablert rolle ved utredning av demens på tidlig stadie og skille ulike demensformer fra hverandre. Det brukes 2 ulike radioaktive legemidler; FDG, som er et druesukker og måler hjerneaktivitet, og Flutemetamol, som viser avleiringer av amyloid plakk (proteiner) i hjernen ved Alzheimers sykdom. Aleris Helse har vært først ute med å etablere sistnevnte teknikk i Norge, og er en ny metode for å påvise spesielt tidlige stadier av Alzheimers sykdom.


Når skal PET/CT brukes?

Ved lett kognitiv svikt brukes PET/CT sammen med MR for å stille tidlig diagnose. Ved kjent demens, men ikke avklart demensform, anvendes bildediagnostikk for å avdekke demenstype. Avanserte bildediagnostisk software brukes for å sammenligne PET, CT og MR og gjøre 3-dimensjonale bildeanalyser.

 

 

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

22 54 10 00


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les merPET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

PET/CT ved lungekreft

Avansert utredning

Dersom det på røntgen sees en rundskygge som kan være en tumor, om det er en sammenfallende del av lungen, eller lungebetennelse, bør det gjøres videre undersøkelser.

Om PET/CT

Offentlig avtale

Les mer om hva PET/CT er og hvilke sykdomsområder som kan ha nytte av en slik undersøkelse.

Ved Aleris tilbyr vi behandling med immunterapi for utvalgte grupper av kreftpasienter, i tråd med oppdaterte forskningsresultater og norske og europeiske legemiddelmyndigheters godkjenninger.

Optune

Behandling av hjernesvulst

Aleris Kreftsenter starter nå opp med en ny og innovativ kreftbehandling mot hjernesvulst av typen glioblastom. Glioblastom er en meget aggressiv form for kreft som rammer ca 250 nordmenn hvert år.

Aleris tilbyr utprøvende behandling for enkelte pasienter som ikke har andre, eller bedre, behandlingsalternativer.

Back to top