Pakkeforløp for kreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid.

Ved mistanke om kreft, skal pasientene hos oss oppleve et helhetlig og sømløst forløp - uten unødvendige forsinkelser og ventetid. Aleris' tverrfaglige legeteam vil sørge for utredning og eventuell diagnostikk, i tillegg til behandling der det er mulig. Gjennom alle deler av forløpet vil Aleris' samarbeide med pasientenes lege i det offentlige – for å sikre at pasientene blir best mulig ivaretatt. 

Hos oss vil pasientene bli utredet gjennom topp moderne diagnostiske metoder og få en klinisk vurdering av spesialister som er oppdatert på siste nytt innen internasjonal forskning på sine fagfelt. 

Alle pasienter som kommer til oss får en pasientkoordinator som skal sikre sammenhengende tjenester i hele forløpet, uten forsinkelser og lange ventetider. Pasientene får oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og eventuelle spørsmål.

Hvem kvalifiserer til pakkeforløp hos Aleris?

Ved mistanke om kreft, kan pasienter komme til Aleris for rask avklaring. Dersom du har symptomer som gjør deg utrygg eller du opplever at du trenger en 'second opinion', er du velkommen til oss. I mange tilfeller vil frykten for kreft være ubegrunnet. For andre kan det vise seg at det er grunn for videre utredning, eventuelt behandling. I begge tilfeller er rask avklaring viktig.  

Jeg ønsker mer informasjon