Ondartet føflekkreft: Gode resultater ved immunterapi som tilleggsbehandling etter kirurgi

Aleris tilbyr nå immunterapi som forebyggende tilleggsbehandling til føflekkkreft-pasienter som har gjennomgått operasjon. Behandlingen har vist svært gode resultater.

Stor risiko for tilbakefall

Ondartet føflekkreft er blant kreftsykdommene med størst økning i forekomst. Selv etter kirurgisk fjerning av detekterbar sykdom har pasienter med fremskreden sykdom stor risiko for tilbakefall og død.

Immunterpi mot føflekkreft

Aleris tilbyr nå immunterapi som tilleggsbehandling til pasienter i stadium IIc,  III og IV som har gjennomgått operasjon for å fjerne melanom med omgivende vev og lymfeknuter. Selv etter kirurgisk komplett fjerning av synlig sykdom har disse pasientene stor risiko for tilbakefall og død. Slik livsforlengende adjuvant behandling ble godkjent av amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) den 20.12.17 etter å ha vist svært gode resultater i studier (link til studie). Behandlingen er foreløpig ikke tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten i Norge.

Ondartet føflekkreft (malignt melanom) er blant kreftsykdommene med størst økning i forekomst. Forekomsten stiger med økende alder. Sammenlignet med andre land med tilsvarende høy forekomst, har Norge en høy dødelighet. Ondartet føflekkreft er den alvorligste formen av hudkreft. Det utvikles fra de pigmentdannende celler i huden. Føflekkreft oppstår vanligvis i huden, men kan også forekomme i øyet og i sjeldne tilfeller i slimhinner. Sykdomsprogresjonen er klassifisert etter stadium. Pasienter med stadium III melanom har kreftceller som har spredt seg i huden, lymfekar eller lymfekjertler nær det opprinnelige kreftstedet, mens fase IV-pasienter har kreftceller som har spredt seg i andre deler av kroppen.

Dagens behandling av ondartet føflekkreft kan omfatte immunterapi, strålebehandling, kirurgi, palliativ kirurgi og/eller kjemoterapi. Som en del av behandlingsalternativene for stadium III og IV, kan pasienter gjennomgå operasjon (dvs. "reseksjon") for å fjerne melanom, omgivende vev og lymfeknuter. 

Føflekkreft med spredning

Aleris tilbyr behandling av pasienter med inoperabelt malignt melanom (føflekkreft med spredning), med en form for metastatisk melanombehandling som kalles immunterapi. Les mer om kreftbehandlingen her.

Ønsker du kontakt med Aleris Kreftsenter?

Send inn dette skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Jeg ønsker informasjon fra Aleris Kreftsenter