Skip to Content

Nyrekreft

Nyrekreft er en sykdom som kan gi få eller ingen symptomer, og som dermed ofte har spredning innen den oppdages. Likevel kan operasjon eller immunterapi hjelpe mange.

I 2015 ble det registrert 874 nye tilfeller med nyrekreft i Norge, og det har vært en økende forekomst de siste 20-30 årene. Denne kreftformen forekommer sjelden før 40-årsalderen, og er vanligst i alderen 60-80 år.

Under finner du generell informasjon om nyrekreft.

 

Ønsker du informasjon om kreftutredning på Aleris Kreftsenter kan du lese mer om det her

For informasjon om kreftbehandling på Aleris Kreftsenter kan du lese mer her

 

Dette er en alvorlig sykdom som ofte kan utvikle seg over lang tid uten å gi mange symptomer, selv om den vil kunne vise seg ved smerter og blod i urinen. De fleste tilfellene blir oppdaget tilfeldig i forbindelse med utredning av andre tilstander, og cirka 25 prosent av de som får stilt diagnosen har derfor spredning av svulsten til andre deler av kroppen på diagnosetidspunktet.

Kreft i nyrene kan spre seg via blodbanen eller lymfesystemet. Som oftest er spredningen til lungene, skjelettet, leveren og hjernen. Ikke sjelden er det selve spredningen som gir symptomer.

Årsaken til nyrekreft er ukjent, men røyking, overvekt, høyt blodtrykk og enkelte arvelige sykdommer er risikofaktorer.

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

 

Symptomer på nyrekreft

 • Synlig blod i urinen
 • Oppfylling i magen (legen kan kjenne en kul i magen ved undersøkelse)
 • Flankesmerter
 • Feber og anemi (blodmangel)
 • Vektnedgang og nedsatt allmenntilstand

 

Utredning av nyrekreft

Følgende undersøkelser kan være nødvendig i diagnostiseringen av nyrekreft:

 • Klinisk undersøkelse
 • Ultralyd
 • CT av magen
 • MR
 • Undersøkelse av nyrefunksjonen (renografi)
 • Blodprøver
 • Biopsi (vevsprøver) har blitt mer vanlig for å bekrefte diagnosen, da cirka 30 prosent av nyresvulstene man ser på bilder faktisk er godartede

 

Behandling av nyrekreft

Ved nyrekreft gis hovedsakelig kirurgisk behandling, hvor enten kun svulsten fjernes, hele nyren fjernes, eller blodtilstrømningen til nyren stoppes.

Fordi mange av kreftsvulstene er små (mindre enn 4 cm) og som regel vokser svært langsomt, kan man også avvente behandling hos mange pasienter. Dette krever en god dialog mellom pasient, urolog, onkolog og radiolog.

Cellegift er ikke vanlig å bruke på nyrekreft, da det kun har påvist effekt på enkelte, meget sjeldne undergrupper av nyrekreft, og det har lite eller ingen effekt ved spredning.

Strålebehandling er heller ikke standardbehandling da effekten på nyrekreft ikke er god nok. Men det kan gis som lindrende behandling i tilfeller der kreften har spredd seg til skjelett, hjerne eller bløtdeler.

En ny og mer effektiv behandlingsmetode er bruk av angiogenesehemmende legemidler, som forhindrer opprettelsen av nye blodårer. På denne måten vil man ”sultefôre” kreftcellene for blod, som trengs for at svulsten skal vokse.

I tillegg kan man bruke immunterapi mot nyrekreft, hvor man gir legemidler som stimulerer kroppens eget immunforsvar til å ødelegge kreftcellene.

Aleris tilbyr immunterapi, og det kan du lese mer om her.

 

Prognose og veien videre

Ved nyrekreft er prognosen god hos noen, men ved spredning er forløpet av tilstanden svært varierende og hos den enkelte pasient ofte uforutsigbar. Operasjon kan helbrede mange, og norske tall viser at halvparten er i live etter fem år. Jo tidligere diagnosen stilles og behandlingen igangsettes, jo bedre er prognosen.

Oppfølging ved nyrekreft er individuelt tilpasset, men det er vanlig å gå til jevnlige kontroller for å følge nyrenes funksjon i ettertid, og se om kreftsykdommen eventuelt kommer tilbake eller holdes i sjakk.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.


Her får du utført denne tjenesten

Back to top