Skip to Content

Livmorkreft

Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner – etter brystkreft, tykktarmkreft og lungekreft. I 2015 fikk 779 kvinner livmorkreft i Norge, og det rammer hovedsakelig eldre kvinner. Sykdommen er meget sjelden hos kvinner som er yngre enn 40 år.

Cirka 90 prosent av alle tilfellene av livmorkreft starter i kjertelvevet i slimhinnen inni livmoren – denne kreftformen kalles endometriekreft. De øvrige tilfellene av livmorkreft dannes i muskelvevet (leiomyosarkom) eller i bindevevet (ulike typer sarkom).

Risikofaktorer for å få livmorkreft kan være høyt blodtrykk, overvekt, diabetes, sen overgangsalder, få eller ingen fødsler, og langvarig bruk av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.

Aleris tilbyr full utredning ved mistanke om livmorkreft.

Vanlige symptomer på livmorkreft

  • Blødning fra livmoren via skjeden etter overgangsalder
  • Rikelig eller unormal utflod
  • Rygg-/bekkensmerter
  • Vekttap
  • Hos yngre kvinner, før overgangsalder: Blødninger mellom menstruasjoner eller ekstra kraftig menstruasjon

Utredning av livmorkreft

  • Klinisk undersøkelse
  • Ultralyd
  • Vevsprøve
  • MR
  • CT

Ved mistanke om livmorkreft vil en gynekolog som regel undersøke med ultralyd og ta vevsprøve ved behov. Om du behøver kirurgi vil MR gi mest nøyaktig informasjon om sykdomsutbredelse. Supplerende CT vil også gi informasjon om eventuell spredning.

Aleris kan utrede pasientene ferdig uten ventetid, og deretter henvise til sykehus for behandling. På den måten unngår du unødvendig ventetid, og repeterte undersøkelser.

Pakkeforløp for livmorkreft

Aleris tilbyr komplette utredningsforløp for de fleste kreftformer i tråd med pakkeforløpene ved de offentlige sykehusene. Vi har kort eller ingen ventetid. Les mer om pakkeforløp ved Aleris her.

Behandling av livmorkreft

Hvilken behandling du får er avhengig av celletype og hvor framskreden sykdommen er.

Den vanligste behandlingsformen for livmorkreft er operasjon, hvor både livmor, eggstokker og eggledere fjernes. Ofte fjernes også lymfekjertler i bekkenet.

Etter operasjonen blir livmoren undersøkt. Dersom prøvesvaret viser at du tilhører en lavrisikogruppe, vil du vanligvis ikke ha behov for mer behandling. Om kreftcellene er mer aggressive, svulsten har vokst mer enn halvveis inn i livmorveggen eller sykdommen har spredt seg utenfor livmoren, tilhører man høyrisikogruppen. Da er det vanlig å gi strålebehandling etter operasjonen.

Strålebehandling er også alternativet om operasjon frarådes.

Ved livmorkreft med spesielle celletyper kan cellegift være aktuelt i kombinasjon med både kirurgi og strålebehandling.

I tilfeller med spredning eller tilbakefall kan hormonbehandling være aktuelt – da med det andre kvinnelige kjønnshormonet progesteron, som kan virke hemmende på sykdommen.

Prognose og veien videre

Livmorkreft oppdages ofte tidlig, og da er prognosen god, på mellom 84 og 93 prosents overlevelse etter fem år. Dersom det allerede ved diagnosetidspunktet er spredning til organer utenfor livmoren er overlevelsen på cirka 35 prosent etter fem år.

Seneffekter varierer fra person til person, men de som har fått strålebehandling kan oppleve tarmplager og diaré, samt tørr og mindre elastisk skjede.

Det er i ettertid viktig med regelmessige kontroller i mange år, da sykdommen kan komme tilbake. Men også tilbakefall behandles i mange tilfeller med stor suksess.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.

Jeg ønsker mer informasjon


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Anne-Bente Larsen Allmennlege

Oslo

Les mer
Jan Oldenburg Onkolog

Oslo

Les mer
Asad Ali Gastroenterolog

Oslo

Les mer
Beata Gajdzik Radiolog

Oslo

Les mer
Andreas Tulipan Radiolog

Oslo

Les mer


Kreft i urinveiene skyldes i stor grad røyking, og selv om de fleste har gode prognoser, kreves store omstillinger i tiden etter.

I 2015 fikk 504 norske kvinner påvist kreft i eggstokk/egglederne. Dette er den nest hyppigste formen for underlivskreft i Norge.

Det finnes over 30 typer lymfekreft. Sykdommen behandles med cellegift og stråling, og prognosene er gode.

Lungekreft

Cancer pulm

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Aleris tilbyr full utredning for lungekreft.

Nyrekreft

Cancer Renis

Aleris tilbyr CT-undersøkelse, som hovedsakelig er førstevalg for utredning av nyrekreft.

Hjernekreft/-svulst

Tumor cerebri

Det finnes mange ulike typer hjernesvulster. Sykdomsforløpet vil avhenge av hvilken type du har, og hvor den sitter.

Back to top