Kreftutredning ved Aleris

kreft_team.png

Aleris tilbyr utredning for de fleste kreftformer. Vi har kort eller ingen ventetid.

Hvis du er bekymret og selv mistenker kreft, bør du først komme til konsultasjon hos en av våre spesialister i allmennmedisin. Legen vil enten kunne utelukke kreft eller eventuelt hjelpe deg til videre utredning hvis det er grunn til det.  Ved behov, kan også din lege henvise deg til vår røntgenavdeling der vi gjør en rekke bildediagnostiske utredninger, som for eksempel mammografi.

Dersom du har fått påvist kreft, kan våre kreftleger hjelpe deg med  en "second opinion" eller vurdering for behandling.

Hos oss skal pasientene oppleve et helhetlig og sømløst forløp - uten unødvendige forsinkelser og ventetid. Aleris' tverrfaglige legeteam vil sørge for utredning og eventuell diagnostikk, i tillegg til behandling der det er mulig. Gjennom alle deler av forløpet vil Aleris' samarbeide med pasientenes lege i det offentlige – for å sikre at pasientene blir best mulig ivaretatt. 

Pasientene våre bli utredet gjennom topp moderne diagnostiske metoder og få en klinisk vurdering av spesialister som er oppdatert på siste nytt innen internasjonal forskning på sine fagfelt. 

Alle pasienter som kommer til oss får en pasientkoordinator som skal sikre sammenhengende tjenester i hele forløpet, uten forsinkelser og lange ventetider. Pasientene får oppgitt et telefonnummer der de kan henvende seg for informasjon og eventuelle spørsmål.

 

Jeg ønsker informasjon fra Aleris Kreftsenter